עבודות אומנות

טעימה קטנה מעבודות האומנות שיצרתי, מגיל קטן תמיד הייתי מחובר לאומנות